Skog och Trädgård

Vi utför all typ av avverkning vad gäller träd och buskar i trädgårdar.  Mindre avverkning i skog.

Borttransport av virke och grenar ombesörjs med hjälp av lätt traktor med griplastarvagn. Om virket har ett värde görs motsvarande avdrag på priset.

Virket och riset blir beroende på sort och kvalitet till virke, pappersmassa eller bränsle till värmeverk och pannor vilket bidrar till en fossilfri och koldioxid neutral energi produktion.

Har ett minisågverk så om du har fina trädstammar kan jag såga upp dom till virke. Specialtillverkar plank och brädor efter dina behov, t.ex. genomsågat virke till panel på ladugård eller bardisk.

Försäljning av ved i önskat format.

Har motorsåg körkort A B och ansvarsförsäkring.

Samarbetar med Arborist och trädgårdstekniker för att ge dig en komplett tjänst, från komplicerad trädhantering till beskärning av buskar och fruktträd.

Arbetar på Askeröarna med omnejd.

För priser se Prislista.